Нов обект на физическа охрана
Нов обект на физическа охрана
 
публикувано в Понеделник, 11 Септември 2017 г.

На 18.08.2017 год. бе поет нов обект с физическа охрана, СОТ и централизирано видеонаблюдение в гр. Пловдив.