Предотвратени посегателства
Предотвратени посегателства
 
публикувано в Понеделник, 11 Септември 2017 г.

За периода от 01.08.2017 - 31.08.2017 год. автопатрулите по СОТ предотвратиха 57 престъпни посегателства на обекти със СОТ.