Какви услуги предлагат фирмите за охрана?
Какви услуги предлагат фирмите за охрана?
 
публикувано в Четвъртък, 24 Ноември 2011 г.

Предлаганата услуга охрана е съвкупност от много дейности, с цел подсигуряване на комфорт, спокойствие и сигурно противодействие при кражби и животозастрашаващи ситуации, като се използват различни методи и начини. Охранителните фирми предлагат разнообразни услуги, които може да изберете според нуждите ви.

Когато вашия живот е застрашен от някого по една или друга причина, е добре да се доверите на съответната фирма, която със своя професионализъм, добре обучени теоретически, практически и подбрани според ситуациите специалисти, ще се погрижат за вашата безопасност.

Друга основна дейност на охранителните фирми е опазване на имуществото ви, независимо дали това е дом, офис, магазин или предприятие, те имат нужда от надеждна защита, за да може да работите и живеете в спокойна среда и да не се притеснявате от кражби и посегателства над вещите ви.

 

Охранителните фирми, предлагайки своите услуги за опазване на имущество носят известна(според сключения договор) материална отговорност за поверените им обекти.

Неразделна част от охраната е видеонаблюдението, което се предлага за още по-голяма сигурност и детайлен поглед над всичко случващо се в охранявания обект. Много сгради на институции, банки, държавни сгради, големи магазини, хипермаркети, МОЛ-ове и други са снабдени с камери за видеонаблюдение, за да може всяко отделно кътче от тях да е под наблюдение и да се избягват нежелани ситуации.

 

Поставянето (монтирането) на сигнално-охранителна техника също се предлага от компаниите за защита, като по този начин се постига улеснение за клиентите, но на много по-ниски или дори безплатно в повечето случаи, когато сключите договор за по-дълъг период.

Друга полезна услуга, която предлагат охранителите, въпреки че не е толкова пряко свързана с дейността им, но е много полезна и необходима е пожароизвестяването. При пожар е застрашено имуществото и сигурността ви, за това поставянето на пожароизвестителна техника е също толкова необходимо, колкото и другите услуги, които те предлагат.

Независимо от какъв вид охрана точно имате нужда, трябва да се доверите на такава фирма, която професионално ще осигури на вас и семейството ви спокойствие, сигурност и ще защити вашия живот и имущество.