Какво е СОД ?
Какво е СОД ?
 
публикувано в Вторник, 7 Февруари 2012 г.

Обикновено, когато се заговори за охрана на частни домове и обществени обекти в съзнанието на хората изникват веднага СОТ, СОД и видеонаблюдение. Доста често двете абревиатури СОТ И СОД се бъркат и това е напълно разбираемо, тъй като и двете са част от една взаимосвързана дейност. Всъщност под СОТ се разбира сигнално - охранителна техника, която включва всички системи за контрол на достъп, алармени системи, техника за видеонаблюдение и пожароизвестяване и още редица други технически средства, с помощта на които се извършва охраната на обектите. Цялата тази техника обаче, колкото и да е добра едва ли сама по себе си ще спре някой, който е решил да влезе в дома или търговското ви помещение, ако няма кой да го спре. Точно тук се намесва и сигнално - охранителната дейност.

СОД или сигнално - охранителна дейност се осъществява от екипи професионално обучени патрули, които реагират на подадения сигнал от СОТ и пристигат на мястото на сигнала до няколко минути.

Сигнално - охранителна дейност може да бъде извършвана както от частни охранителни фирми, така и от органите на МВР.

Екипите извършващи сигнално - охранителна дейност охраняват и обекти, които не са свързани със системи за контрол на достъп. Предполагам всички сте виждали залепени стикери на помещения и частни домове, които известяват, че обекта се охранява от СОД.

Специализираните патрулни екипи са от голяма помощ не само в градовете, но и в малките населени места, тъй като осигуряват денонощна охрана на селата, като извършват регулярни посещения.

Да опазим дома и имуществото си е важно за всеки от нас. Всеки притежава в дома си вещи, за които се е трудил упорито и които са му скъпи. За да опазим ценностите си от посегателства обаче понякога се оказва непосилно за нас. С помощта на сигнално - охранителната техника и с бързата реакция на патрулите на СОД това вече е възможно.