Екип на СТРОНГ-ЕС СОД

Структурата на фирмата се състои от пет отдела, а именно:

  • Отдел – Охранителна дейност /СОД/
  • Отдел Физическа охрана
  • Технически отдел /СОТ/
  • Финансово-счетоводен отдел
  • Търговски отдел.

Съставът на отдела за Охранителна дейност /СОД/ е изграден от млади и добре обучени служители, разполагащи с патрулни автомобили, модерно въоръжение, радиостанции, както и всички средства за задържане и принуда.

Техническият отдел на фирмата се състои от служители, пряко подчинени на Техническия директор и отговарящи за изграждането на обекти на физически и юридически лица със сигнално-охранителна, пожароизвестителна, видеотехника и контрол на достъп. Високо-квалифицирани специалисти с много добър технически и професионален опит извършват проектиране, монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване и профилактика на системи за сигурност в обекти, независимо от техния характер и предназначение. "СТРОНГ-ЕС" EООД е специализирана в изграждането на различни по степен на сложност технически системи за сигурност, както и в изпълнението на инфраструктурни проекти и техническо им обслужване.