За нас

Фирма "СТРОНГ-ЕС" EООД е регистрирана през 2002 год. и е с национален Лиценз № 621 за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирма "СТРОНГ - ЕС" EООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 и притежава Индивидуална Лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна мрежа (PMR) №120-02421. "СТРОНГ-ЕС" EООД предлага следните услуги:

  • Физическа охрана на обекти
  • Сигнално охранителна техника и дейност (СОТ и СОД)
  • Видеонаблюдение
  • Пожароизвестяване
  • Централизирано видеонаблюдение