Новини

04.04.2016 | Нов обект на физическа охрана

На 01.04.2016 год. бе поет нов обект на физическа охрана, СОТ и централизирано видеонаблюдение в .......

04.04.2016 | Нови обекти СОТ

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в регион Пазарджик, Варна и София .

30.03.2016 | Предотвратени посегателства

За периода от 21.03 - 27.03.2016 год. автопатрулите по СОТ предотвратиха 11 престъпни .....