Новини

30.03.2016 | Задържано лице при опит за кражба

На 23.03.2016 год. по сигнал от Дежурния център за централизиррано видеонаблюдение,  ....

30.03.2016 | Нови обекти на СОТ

Нови обекти на СОТ са изградени и поети под охрана в регион Враца, Монтана, София и Сливен .

23.03.2016 | Предотвратени посегателства

За периода от 14.03 - 20.03. 2016 год. са предотвратени 17 престъпни посегателства от обекти със СОТ.