>

физическа охрана - СТРОНГ-ЕС

СТРОНГ-ЕС
02 / 81 888
02 / 81 888
СТРОНГ-ЕС
Към съдържанието
  Обектите на физическа охрана на фирма "СТРОНГ-ЕС" ЕООД са с висока степен на сигурност в резултат на провежданите мероприятия за отстраняване на причините и условията, благоприятстващи престъпни посегателства. Денонощно се поддържа връзка с Дежурния център на фирмата, Районните полицейски управления, Гражданска защита и Противопожарните служби с цел своевременно предотвратяване на вредни последици от кражби, пожари, природни бедствия и крупни аварии.
видеонаблюдение-охрана-сот
  Охраната се извършва от охранители с униформено облекло, носещи отличителни знаци на фирма "СТРОНГ-ЕС" ЕООД и оборудвани с всички съвременни помощни средства за задържане и принуда на нарушителите като палки, белезници и др.
  Всички охранители са обучени по специална програма и притежават отлична подготовка и квалификация за работа в екстремни ситуации. Те са преминали курсове по теоретична и стрелкова подготовка, както и задължителен тест за проверка на индивидуалните им качества.
  Спрямо охранителната дейност на обектите на физическа охрана непрекъснато се прилагат разнообразни методи и форми на проверки и контрол от ръководни служители с богат професионален опит.
видеонаблюдение-охрана-сот
Всички права запазени. СТРОНГ-ЕС ЕООД
Created by Георги Илков   
Часът е  

Назад към съдържанието