За нас - СТРОНГ-ЕС

СТРОНГ-ЕС
02/81 888
Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас
   
Фирма "СТРОНГ-ЕС" EООД е регистрирана през 2002 год. и е с национален Лиценз № 621 за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирма “СТРОНГ- ЕС” EООД е член на Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО). Фирма "СТРОНГ - ЕС" EООД е сертифицирана по стандарти ISO 9001:2015, ISO 27000:2013, OHSAS 18001:2007, ISO 18788:2015 и притежава Индивидуална Лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна мрежа (PMR) №120-02421 на територията на цялата страна. "СТРОНГ-ЕС" EООД предлага следните услуги:

ВидеонаблюдениеОхрана със СОТФизическа охранаТехническа поддръжкаПожароизвестяванеПроектиране


Проект: „Постигане на устойчива заетост, чрез разкриване на нови работни места в „СТРОНГ-ЕС” ЕООД”.
Обща стойност на проекта: 390 002.56 лева
Безвъзмедна финансова помощ: 100 %, от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално финансиране.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню