Промоции - СТРОНГ-ЕС

СТРОНГ-ЕС
02/81 888
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Промоции

          Промоцията включва:


1. Контролен панел - 1бр.
2. Дистанционни - 2бр.
3. Обемни датчици - 2бр.
4. Акумулатор - 1бр.
5. Пиезо сирена - 1бр.
6. Предавател - БЕЗПЛАТНО
7. Монтаж - БЕЗПЛАТНО


       ЦЕНА: 99 евро без ДДС
  Промоцията включва:

      1. Контролен панел - 1бр.
      2. Клавиатура - 1бр.
      3. Магнитен контакт - 1бр.
      4. Обемни датчици - 2бр.
      5. Акумулатор - 1бр.
      6. Пиезо сирена - 1бр.
      7. Кабел - до 30 метра
      8. Предавател - БЕЗПЛАТНО
      9. Монтаж - БЕЗПЛАТНО

   ЦЕНА: 139 евро без ДДС
  Промоцията включва:

      1. Видеосистема - БЕЗПЛАТНО
      2. Монтаж - БЕЗПЛАТНО
      3. Настройка - БЕЗПЛАТНО
      4. Мобилно приложение - БЕЗПЛАТНО

Месечна такса: според бро
я камери

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню